1. Cati angajati are entitatea?

  2. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul entatii (nume, prenume, în ce scop)?

  3. Sunt prelucrate și categorii speciale de date cu caracter personal, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănatatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice (da exemplu: concedii medicale, amprente, etc.)?

  4. Exista în cadrul enitatii operațiuni de prelucrare care implică profilarea anumitor persoane? (Daca raspunsul este da, ne puteti da exemple?)
  DaNu

  Exemple
  5. Are entitatea dumneavoastră împuternicite alte entități să prelucreze date personale in numele ei? (spre exemplu: paza institutiei, hosting, etc. ?
  DaNu

  6. Efectuează entitatea transferuri de date cu caracter personal? Daca da, catre cine si unde sunt situate, în afara UE sau în interiorul UE?
  DaNu

  Exemple
  7. Cum este asigurata monitorizarea/accesul în cadrul entitatii dumneavoastra? (Sistem de supraveghere video - CCTV, pe baza de date biometrice - amprente, scanare retină, etc.

  8. Entitatea dumnavoastra administrează un website?
  DaNu

  Care este pagina de internet, comercializați produse sau servicii prin intermediul acesteia (magazin online)?

  Comercializez Produse sau servicii:
  DaNu


  9. Profilati clientii prin intermediul paginii de internet sau prin natura activitătii?
  DaNu

  10. Cate puncte de lucru/sedii are entitatea dumneavoastra?


  11. Ati interacționat cu Autoritatea Nationala de Supraveghere?
  DaNu