<br>

<br>

<br>

 

  Cerere oferta consultanta


  Denumire Entitate:

  CIF:

  Persoana de Contact:

  E-mail:

  Numar Telefon:

  In vederea transmiterii unei oferte de pret corecta, privind serviciile de DPO, consultanta sau implementare a Regulamentului (UE) 679/2016 ce se refera la protectia datelor cu caracter personal, avem rugamintea de a completa chestionarul de audit preliminar de mai jos:

  1. Câti angajati are entitatea?

  2. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul entatii(nume, prenume, în ce scop)?

  3. Sunt prelucrate si categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice(da exemple: concedii medicale, amprente, etc.)?
  DaNu

  Exemple:


  4. Exista în cadrul enitatii operatiuni de prelucrare care implica profilarea anumitor persoane? (Daca raspunsul este da, ne puteti da exemple?)
  DaNu

  Exemple:


  5. Are entitatea dvs. imputernicite alte entitati sa prelucreze date personale in numele ei? (spre exemplu: paza institutiei daca e facuta de o alta firma)
  DaNu

  6. Efectueaza entitatea transferuri de date cu caracter personal? Daca da, catre cine si unde sunt situate, în afara UE sau în interiorul UE?
  DaNu

  Dezvolta:


  7. Cum este asigurata paza in cadrul entitatii dumneavoastra? (Sistem de supraveghere video - CCTV, pe baza de date biometrice, amprenta, scanare retina, etc.

  8. Entitatea dumnavoastra administrează un website?
  DaNu

  8.1 Comercializati produse sau servicii prin intermediul website-ului ( magazin online)?


  9. Profilati clientii prin natura activitatii sau prin intermediul website-ului dumneavoastra?
  DaNu

  10. Cate puncte de lucru/sedii are entitatea dumneavoastră?

  În Romania
  În țări din cadrul Uniunii Europene
  În țări terțe

  11. Ati auzi de Autoritatea Nationala de Supraveghere?
  DaNu

  11.1 A venit entitatea în control?
  DaNu