Caută
Close this search box.

Chestionar de audit preliminar

Denumire Entitate:
Field is required!
Field is required!
Persoană de Contact:
Field is required!
Field is required!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
CIF:
Field is required!
Field is required!
Telefon:
Field is required!
Field is required!
1. Câti angajati are entitatea?
Field is required!
Field is required!
2. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul entității (nume, prenume, în ce scop)?
Field is required!
Field is required!
3. Sunt prelucrate și categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice(da exemple: concedii medicale, amprente, etc.)?
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!
4. Există în cadrul entității operațiuni de prelucrare care implică profilarea anumitor persoane? (Dacă răspunsul este da, ne puteți da exemple?)
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!
5. Are entitatea dvs. împuternicite alte entități să prelucreze date personale în numele ei? (spre exemplu: paza instituției dacă e făcută de o altă firmă)
Field is required!
Field is required!
6. Efectuează entitatea transferuri de date cu caracter personal? Dacă da, către cine și unde sunt situate, în afara UE sau în interiorul UE?
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!
7. Cum este asigurată pază în cadrul entității dumneavoastră? (Sistem de supraveghere video - CCTV, pe bază de date biometrice, amprentă, scanare rețină, etc.
Field is required!
Field is required!
8. Entitatea dumneavoastră administrează un website?
Field is required!
Field is required!
8.0 Adresa Paginii
Field is required!
Field is required!
8.1 Comercializati produse sau servicii prin intermediul website-ului ( magazin online)?
Field is required!
Field is required!
9. Profilați clienții prin natura activității sau prin intermediul website-ului dumneavoastră?
Field is required!
Field is required!
10. Câte puncte de lucru/sedii are entitatea dumneavoastră?
Field is required!
Field is required!
În România
Field is required!
Field is required!
În țări din cadrul Uniunii Europene
Field is required!
Field is required!
În țări terțe
Field is required!
Field is required!
11. Ați auzi de Autoritatea Națională de Supraveghere?
Field is required!
Field is required!
11.1 A venit entitatea în control?
Field is required!
Field is required!

Solicitare Cerere oferta consultanta

Denumire Entitate:
Field is required!
Field is required!
CIF:
Field is required!
Field is required!
Persoană de Contact:
Field is required!
Field is required!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Telefon:
Field is required!
Field is required!
În vederea transmiterii unei oferte de preț corectă, privind serviciile de DPO, consultanță sau implementare a Regulamentului (UE) 679/2016 ce se referă la protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a completa chestionarul de audit preliminar de mai jos:
1. Câti angajati are entitatea?
Field is required!
Field is required!
2. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul entității (nume, prenume, în ce scop)?
Field is required!
Field is required!
3. Sunt prelucrate și categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice(da exemple: concedii medicale, amprente, etc.)?
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!
4. Există în cadrul entității operațiuni de prelucrare care implică profilarea anumitor persoane? (Dacă răspunsul este da, ne puteți da exemple?)
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!
5. Are entitatea dvs. împuternicite alte entități să prelucreze date personale în numele ei? (spre exemplu: paza instituției dacă e făcută de o altă firmă)
Field is required!
Field is required!
6. Efectuează entitatea transferuri de date cu caracter personal? Dacă da, către cine și unde sunt situate, în afara UE sau în interiorul UE?
Field is required!
Field is required!
Dezvoltă:
Field is required!
Field is required!
7. Cum este asigurată pază în cadrul entității dumneavoastră? (Sistem de supraveghere video - CCTV, pe bază de date biometrice, amprentă, scanare rețină, etc.
Field is required!
Field is required!
8. Entitatea dumneavoastră administrează un website?
Field is required!
Field is required!
8.1 Comercializati produse sau servicii prin intermediul website-ului ( magazin online)?
Field is required!
Field is required!
9. Profilați clienții prin natura activității sau prin intermediul website-ului dumneavoastră?
Field is required!
Field is required!
10. Câte puncte de lucru/sedii are entitatea dumneavoastră?
Field is required!
Field is required!
În România
Field is required!
Field is required!
În țări din cadrul Uniunii Europene
Field is required!
Field is required!
În țări terțe
Field is required!
Field is required!
11. Ați auzi de Autoritatea Națională de Supraveghere?
Field is required!
Field is required!
11.1 A venit entitatea în control?
Field is required!
Field is required!

Solicitare Cerere oferta consultanta

Denumire Entitate:
Field is required!
Field is required!
CIF:
Field is required!
Field is required!
Persoană de Contact:
Field is required!
Field is required!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Telefon:
Field is required!
Field is required!

În vederea transmiterii unei oferte de preț corectă, privind serviciile de DPO, consultanță sau implementare a Regulamentului (UE) 679/2016 ce se referă la protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a completa chestionarul de audit preliminar de mai jos:

1. Câti angajati are entitatea?
Field is required!
Field is required!
2. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul entității (nume, prenume, în ce scop)?
Field is required!
Field is required!
3. Sunt prelucrate și categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice(da exemple: concedii medicale, amprente, etc.)?
Field is required!
Field is required!
Exemple:
Field is required!
Field is required!