SERVICII DE EXTERNALIZARE DPO

Data Protection Officer as a Service –

Vă externalizați serviciul de responsabil cu protecția datelor, notificând la ANSPDCP un responsabil din partea EU Privacy ce este special pregătit în domeniul de protectie al datelor.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) acordă asistență internă pentru toate aspectele legate de confidențialitatea și protecția datelor, precum și respectarea GDPR.

Printre lucrurile pe care le întreprinde:

  • Preia toate atribuțiile prevăzute la Art. 38 și 39 din GDPR
  • Servește ca expert independent in cadrul unei organizatii
  • Se ocupă de problemele legate de confidențialitatea și protecția datelor și oferă consultanță internă
  • Consiliează angajații cu privire la problemele de protecție a datelor si crește gradul de conștientizare a confidentialității în organizație
  • Ajută la respectarea și implementarea GDPR
  • Menține relația cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
  • Face recomandări cu privire la confidențialitatea și protecția datelor.
  • Identifică fluxurile de date
  • Realizează registrul de prelucrare a datelor
  • Raspunde solicitărilor terților cu privire la protecția datelor

Solicitare ofertă servicii DPO