Data Protection Officer as a Service – Vă externalizați serviciul de responsabil cu protecția datelor, notificând la ANSPDCP un responsabil din partea EU Privacy ce este special pregătit în domeniul de protectie al datelor.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) acordă asistență internă pentru toate aspectele legate de confidențialitatea și protecția datelor, precum și respectarea GDPR.

Printre lucrurile pe care le întreprinde:

  Solicitare oferta servicii DPO


  Denumire Entitate:

  CIF:

  Persoana de Contact:

  E-mail:

  Numar Telefon: